📢 Dziękujemy za tegoroczną edycję 📢 Do zobaczenia w 2025  

Organizator:

Strzelectwo jest coraz bardziej popularną dyscypliną sportową zarówno w Polsce, jak i na świecie. Ale jak to wszystko się zaczęło?

Podziel się

Warto poznać historie sportu, który w naszym kraju staje się coraz bardziej popularnym, między innymi z uwagi na sukcesy naszych zawodników.

 

Początkowo broń palną wykorzystywano wyłącznie do obrony własnej i zdobywania pożywienia. Jednak już pod koniec XVIII wieku strzelectwo zaczęło przeradzać się w sport. Istnieją zapisy, że już w XI wieku Bractwa Kurkowe rozgrywały zawody z użyciem broni palnej. Nowoczesna idea sportu strzeleckiego pojawiła się jednak dopiero w XIX wieku. 

Około 1830 roku, głównie w krajach anglojęzycznych, rozpropagowano formę strzelań do zwierzyny symulowanej lub specjalnie hodowanych do tego celu gołębi wypuszczanych spod kapelusza na sygnał strzelającego. W kolejnych latach zamiast gołębi strzelano do szklanych kul wypuszczanych przez maszyny.

Warto podkreślić, że w 1896 roku, strzelectwo sportowe weszło w skład dziewięciu dyscyplin sportu, które znalazły się w programie I nowożytnych Igrzysk Olimpijskich rozgrywanych w Atenach. Kobiety do startu w olimpijskich konkurencjach strzeleckich zostały dopuszczone dopiero w 1968 roku w Meksyku. 
Źródło: Jan Basiaga „Historia strzelectwa Sportowego"