📢 Dziękujemy za tegoroczną edycję 📢 Do zobaczenia w 2025  

Organizator:

Czy myśliwi trenują strzelectwo?

Podziel się

Strzelania nikt nie nauczy się w lesie, a uzyskanie pozwolenia na broń nie jest sprawą łatwą. To nie tylko egzamin teoretyczny i praktyczny, który potwierdzi znajomość prawa oraz zdolność do posługiwania się bronią.

Celem ale i obowiązkiem każdego myśliwego jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich. Każdy prawy myśliwy przed sezonem polowań przypomina sobie umiejętności na strzelnicy, sprawdza broń i trenuje swoją celność. Trafne strzelanie nie naraża zwierzyny na cierpienie, jak i również zapewnia większe bezpieczeństwo.

 

Najważniejsze na strzelnicach jest bezpieczeństwo. Każdy musi zaopatrzyć się w osłonę głowy, oczu oraz w ochronniki słuchu. Obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi broni i amunicji, w tym wzorcowego regulaminu strzelnic oraz szczegółowych warunków wykonywania polowania. Między innymi broń nosi się rozładowaną bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi. Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowiskach strzeleckich z lufą skierowana w kierunku makiet lub toru lotu rzutków z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.

Treningi praktyczne dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego są wstępem do nauki celnego strzelania. Mają głównie na celu naukę bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Nie każdy rodzi się snajperem. Pierwsze strzelania powinny odbywać się z instruktorami.  Kolejne godziny spędzone na strzelnicy pozwalają przede wszystkim wytrenować prawidłowy skład a w dalszym etapie szybkość i efektywność strzelania. Na tym jednak nie kończy się doskonalenie umiejętności strzeleckich. Zarządy kół łowieckich mają obowiązek przynajmniej raz w roku zorganizować dla swoich członków trening strzelecki, poprzedzony szkoleniem z zakresu bezpiecznego użytkowania broni oraz znajomości przepisów dotyczących szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Na strzelnicach myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania odpowiadające sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny łownej. Samych konkurencji śrutowych jest aż pięć, a kulowych dwie. Konkurencje dynamiczne to m.in. zając w przebiegu, gdzie strzelec celuje do blaszanej makiety zająca w ruchu.  Kolejne to strzelanie do rzutków, m. in. przeloty imitujące lot bażanta, oraz krąg (Skeet) i oś myśliwska (Trap), które uznawane są za najbardziej widowiskowe. Z kolei strzał do statecznego celu oddaje się do makiety rogacza i lisa. Szczegóły poszczególnych konkurencji określają Prawidła Strzelań myśliwskich w sześcioboju i pięcioboju.

Zawody organizowane przez Polski Związek Łowiecki mają na celu szeroką propagandę strzelectwa wśród społeczeństwa oraz upowszechnienie strzelectwa myśliwskiego.  Strzelania prowadzone są w seriach, których układ i wielkość oraz zasady wartościowania strzałów w punktach określa organizator zawodów, niezależnie od ich zakresu i rangi w regulaminach zawodów. Mogą być prowadzone w różnych rodzajach wieloboju. Wyróżnia się 2 klasy strzeleckie – powszechna i mistrzowska.  Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na zawodach centralnych odpowiedniego wyniku. Zdobywca tej klasy ma prawo używać tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” i noszenie odpowiedniej oznaki. Najwyższym wyróżnieniem strzeleckim dla posiadających klasę mistrzowską jest Wawrzyn Strzelecki.